Μεγάλη ποικιλία σε γούρια απο μπρούτζο, αλουμίνιο και φυσιτό γυαλί.